Om RSFF's 

(Rossöns Samhälls- & Företagarförening)
Vi är en ideell, religöst, politiskt oberoende förening som verkar för att bevara och utveckla livsmiljön och naturvärdena i och kring Rossön för nuvarande och framtida generationer. Ju fler medlemmar som föreningen har desto lättare är det för styrelsen att kunna agera i olika frågor som berör. En bred förankring leder till ett större mandat.
Föreningen har sedan 2013 jobbat aktivt i fiberfrågan (men allt började egentligen för över 20 år sedan), något som resulterar att "tätbebyggelsen" fick under sommaren/hösten 2023 fiber indragen i sina fastigheter. Det är Servanet som tagit sig an att göra detta möjligt. Vi i delområderna strävar att också få tillgång till fiber under året 2024-25.


Styrelsen 2024

Ordförande: Torwald Claurensson

Ledamot: Mats Danielsson

Ledamot: Anders Bryntesson 

Ledamot: Helena Flodin

Ledamot: Pål Jansson 

Suppleant: Lisa Lundgren

Suppleant: Sören Andersson