Om RSFF's

Vi är en ideell, religöst, politiskt oberoende förening som verkar för att bevara och utveckla livsmiljön och naturvärdena i och kring Rossön för nuvarande och framtida generationer. Ju fler medlemmar som föreningen har desto lättare är det för styrelsen att kunna agera i olika frågor som berör. En bred förankring leder till ett större mandat.

Föreningen har sedan 2013 jobbat aktivt i fiberfrågan (men allt började egentligen för 20 år sedan), något som resulterade att "tätbebyggelsen" skulle ha fått våren 2021 fiber indragen i sina fastigheter. Vi/ni i delområderna strävar att också få tillgång till fiber under året 2022-23..... 


Styrelsen 

Ordförande: Mats Danielsson

Vice ordförande: Sven Anderstig

Ledamot: Torwald Claurensson

Ledamot: Anders Bryntesson

Ledamot: Carl Johan Bäckström

Ledamot: Helena Flodin

Ledamot: Pål Jansson

Suppleant: Sören Andersson

Suppleant: Anders Eriksson