Hjärtstartare

De finns minst 2 stationerade hjärtstartare i Rossön; 
  • RSSF's entré, Backevägen 10 (väntsalen)  
  • Mählers entré, Hotingsvägen 40