Här samlas notiser som skett under 1900-talet i Rossön med omnejd gm tidningsklipp


4/4 1949

25 man sysselsätts vid Rossö-verkstad i den stora verkstads byggnad som Ångermanälvens Flottningsförening planerar i Rossön, Bodums socken, för en kostnad av drygt ett par hundratusen kronor är nu under uppförande, Det är Byggnadsfirman Hallström och Nisses ses som fått sig uppdraget anförtrott. Ett dussin byggnadsarbetare är nu i full verksamhet. Verkstaden skall innehålla maskinverkstad, smedja, monteringshall, garage, matrum, tvättrum m.m. Vid verkstaden skall föreningen tillverka motordrivna bogserbåtar m.m sådant som till rationell flottning - härrör ca 25 man kommer att sysselsättas på verkstaden, som beräknas vara färdig den l september. 

3/5 1949

SNÖSLASKLOPP I ROSSÖN

Rossöns IF hade i går tränings tävling l terränglöpning. Banorna var tunga på grund av regn och det snöslaskade under tävlingen.

Resultat:

Seniorer 5000 m: (1) Adolf Wiklund 16.27.5 (2) Oskar Jonsson 16.49.0 (3) K. G. Gjersvold 18.05 (4) Paul Jönsson 19.36 (5) Alexander Mårtensson 19,38 (6) John Bryntesson.

Seniorer 2500 m: (1) Karl Mårtensson 8.27 (2) Sven Wiklund 8.27 (3) John Isaksson 8,43 (4) Werner Andersson 9.42 (5) Pelle Westin 9,55 (6) Bengt Eliasson 9.55

Juniorer 2500 m: (1) Rolf Björkman 8.42 (2) Åke Jansson 8.45 (3) Åke Bark 9.35 (4) Bertil Johansson 9.42

Ungdomsklass 1,200 m: (1) Lars Orrell 5.13

Sammanställning över folkmängden i Bodum sockens olika byar 1951 

Bodum 301, Bosund 8, Bovattnet 14, Berg 23, Bölen 166, Gårdvattenberget 14, Hocksjö 27, Hällvattnet 37 (1), Kronby 27, Milltallberget 43, Nagasjöhöjden 13, Nagasjötjälen 59, Norrnäs 35, Nyberga 30, Näset 85, Orrnäs 366, Skavbergstjärn 7, Skirsjönäs 4, Stenhällan 1, Ängestjärn 6, Ön 179. 

Stenhällans Krp: Brocksjö 21, Flyn 84, Grundsjö 73, Hälleby 13, Jackemo 13, Sund 83 (2), Svanabyn 34,  Volmvattnet 9, Å förs k 10.

Därav (1) Sprötberget 8, (2) Klippängen, 4

S:a 1813 pers

19/6 1951

En droskägare från Backe försökte med sin bil ta en genväg genom geografin väster om Orrnäs. Försöket misslyckades och både bilen och droskägaren måste repareras. 

30/6 1953

Bodum har fått en ny skola. Delade åsikter om dess placering. En byggnad som genast faller en besökare av Rossön i ögonen är den nya skolan, som man byggt alldeles intill allmän landsväg. Det är en huskropp i gult tegel som är 70 meter lång och 10 meter bred. De som har haft hand om olika entreprenader har lämnat efter sig ett mycket välgjort arbete. Detta och mycket annat hade Ångermanlands Nyheters utsände att förtäljaom den nya skolan, med vilket sas en ny epok börjar i Bodums skolväsende och en liten återblick kan därför kanske vara motiverasd.

Rossöndoningen gör succé, även export på Finland. I Rossön har Bröderna Andersson byggt en stor mekanisk verkstad som tillhandahåller en rad maskiner för skogsbruk, bl. a den förnämliga 'Rossöndoningen' som är ytterligt eftertraktad. Verkstaden är ljus och trevlig, för arbetarna är det väl sörjt, en utbyggnad av verkstaden är högaktuell. 

22/7 1953

Flottningen bygger för 200.00 i Rossön. Ångermanälvens Flottningsförening kommer inom kort att sätta igång med ett storbygge i Bodum, närmare bestämt intill sin stora verkstad. Det blir en förrådsbyggnad om 48x12 meter jämte snickeriverkstaden. Byggnaden blev i stort sett färdig under hösten detta år. 

26/11 1954 

Förstörda vägar över isarna, problem för vattendomstolen. Om detta och andra problem som uppstått i samband med älvregleringen, diskuteras vid vattendomstolens sammanträde. Orrnäsborna vill ha en bro över älven vid borg. "Vill Vattenfall ge oss helikoptrar istället för en hängbro, så inte oss emot". 

8/11 1955 

Tätbebyggelsen inom Rossön har inte sådan karaktär att hastighetsbegränsningar för närvarande bör införas där, säger vägförvaltningen. -Kanske det, men nog skulle både säkerheten och trevnaden på vägen bli större för huvudparten av trafiken om fartfriheten skruvades ner lite.

25/10 1956

Bodumsbastun är för liten, ännu mindre blev den dock 15/12, ty då den brann ned på natten.

13/12 1956

Nytt Folkets hos i Rossön (NN)

Rossön kommer att få ett nytt stilist Folkets hus vid halvårsskiftet nästa år. Som det nu ar finns det endast tve mycket dåliga samlingslokaler: det gamla Folkets hus och bygdegården. Befolkningen halsar därför Folketshusbygget med stor tillfredsställelse. Det nya Folkets hus kommer att omfatta en större sal med 160 platser och en mindre sal för styrelsesammanträden och studiecirklar i källarvåningen blir det en rätt stor sal som är lämplig för servering och där födelsedagskalas o dylikt kan ordnas. Två studie- och biblioteksrum kommer även att ordnas. Det nya Folkets hus kommer att kosta omkring 300 000 kr.