Bodums skola

skola

Som vi tidigare informerat om har skolan och dess omgivning blivit ett tillhåll för barn/ungdomar med nedskräpning m.m som följd.

Under senaste helgen 22-24 september har vi haft objudna gäster inne i skollokalerna vilket är att klassa som inbrott. Spåren visar tydligt var man tagit sig in i lokalerna. Vävstugepersonalen vittnar om att det försvunnit vissa saker hos dem.

Du som har en aning om vem/vilka som är skyldiga, hjälp oss att få stopp på detta.

Vi överväger att polisanmäla händelsen.

RSFF

Skolområdet

Många kan bekräfta att skolans entré på baksidan blivit populärt tillhåll för barn/ungdomar kvällstid.
Tyvärr kvarlämnas fimpar, tomburkar och övrigt skräp på bron. De som brukar Vävstugan har vid upprepade tillfällen städat undan.
Ni som vet vilka som huserar där ombeds informera berörda om detta samt att klättring på stegar upp till taken (som förekommer) kan sluta med fallolyckor.
/RSFF/

20170902_11591520170902_115936

Helgfoto skolentré

Tidigare inlägg «

» Senare inlägg