ÅVC extraöppet!

På lördag 7 oktober är det extraöppet kl 9-15 på ÅVC i Rossön.

http://www.stromsund.se/byggaboochmiljo/avfallochatervinning/atervinningscentraleravc/oppettideravc.4.21548578158fb63359341d02.html

Bodums skola

skola

Som vi tidigare informerat om har skolan och dess omgivning blivit ett tillhåll för barn/ungdomar med nedskräpning m.m som följd.

Under senaste helgen 22-24 september har vi haft objudna gäster inne i skollokalerna vilket är att klassa som inbrott. Spåren visar tydligt var man tagit sig in i lokalerna. Vävstugepersonalen vittnar om att det försvunnit vissa saker hos dem.

Du som har en aning om vem/vilka som är skyldiga, hjälp oss att få stopp på detta.

Vi överväger att polisanmäla händelsen.

RSFF

Tidigare inlägg «