OBS!

Vänligen sprid detta till ALLA samt utflyttade fastighetsägare i Rossön.

Fiber från Telia

https://landsbygd.oppenfiber.se