Bli medlem

RSFF är en ideell, politiskt oberoende förening som verkar för att bevara och utveckla livsmiljön och naturvärdena i och kring Rossön för nuvarande och framtida generationer. Ju fler medlemmar som föreningen har desto lättare är det för styrelsen att kunna agera i olika frågor som berör. En bred förankring leder till ett större mandat.

Om du vill stödja vårt arbete genom att bli medlem i Rossöns Samhälls och Företagareförening betalar du in medlemsavgiften till vårt konto.
BankGiro 5038-1888. Enskilda personer betalar 50kr, familjer med barn upp till 18 år betalar 100kr. Företagsmedlemskapet kostar 200kr.

Man måste givetvis inte bo i Rossön för att bli medlem i Rossöns Samhälls- & Företagareförening! Med ditt engangemang bidrar du till ett levande samhälle med människor som engagerar sig för bygden och dess framtid.

Ladda ner BankGiro avin HÄR

Become a member

RSFF is a non-profit, politically independent organization working to preserve and develop the habitat and natural values ​​in and around Rossön for present and future generations. The more members that the association has the easier it is for the Board to act in various issues of concern. A broad base leads to a bigger mandate. …