«

ÅVC extraöppet!

På lördag 7 oktober är det extraöppet kl 9-15 på ÅVC i Rossön.

http://www.stromsund.se/byggaboochmiljo/avfallochatervinning/atervinningscentraleravc/oppettideravc.4.21548578158fb63359341d02.html