«

»

Bodums skola

skola

Som vi tidigare informerat om har skolan och dess omgivning blivit ett tillhåll för barn/ungdomar med nedskräpning m.m som följd.

Under senaste helgen 22-24 september har vi haft objudna gäster inne i skollokalerna vilket är att klassa som inbrott. Spåren visar tydligt var man tagit sig in i lokalerna. Vävstugepersonalen vittnar om att det försvunnit vissa saker hos dem.

Du som har en aning om vem/vilka som är skyldiga, hjälp oss att få stopp på detta.

Vi överväger att polisanmäla händelsen.

RSFF