«

»

Skolområdet

Många kan bekräfta att skolans entré på baksidan blivit populärt tillhåll för barn/ungdomar kvällstid.
Tyvärr kvarlämnas fimpar, tomburkar och övrigt skräp på bron. De som brukar Vävstugan har vid upprepade tillfällen städat undan.
Ni som vet vilka som huserar där ombeds informera berörda om detta samt att klättring på stegar upp till taken (som förekommer) kan sluta med fallolyckor.
/RSFF/

20170902_11591520170902_115936

Helgfoto skolentré