Kategorilista: Aktuellt

Anbud snöröjning 2017-18

Anbud snöröjning 2017-18

Skolområdet

20170902_115915

Många kan bekräfta att skolans entré på baksidan blivit populärt tillhåll för barn/ungdomar kvällstid. Tyvärr kvarlämnas fimpar, tomburkar och övrigt skräp på bron. De som brukar Vävstugan har vid upprepade tillfällen städat undan. Ni som vet vilka som huserar där ombeds informera berörda om detta samt att klättring på stegar upp till taken (som förekommer) …

Fortsätt läsa »

Tidigare inlägg «

» Senare inlägg