Kategorilista: Aktuellt

Bodums skola

Som vi tidigare informerat om har skolan och dess omgivning blivit ett tillhåll för barn/ungdomar med nedskräpning m.m som följd. Under senaste helgen 22-24 september har vi haft objudna gäster inne i skollokalerna vilket är att klassa som inbrott. Spåren visar tydligt var man tagit sig in i lokalerna. Vävstugepersonalen vittnar om att det försvunnit …

Fortsätt läsa »

Skolområdet

Många kan bekräfta att skolans entré på baksidan blivit populärt tillhåll för barn/ungdomar kvällstid. Tyvärr kvarlämnas fimpar, tomburkar och övrigt skräp på bron. De som brukar Vävstugan har vid upprepade tillfällen städat undan. Ni som vet vilka som huserar där ombeds informera berörda om detta samt att klättring på stegar upp till taken (som förekommer) …

Fortsätt läsa »

Tidigare inlägg «

» Senare inlägg